Palatul de cleştar,Barbu Ştefănescu-Delavrancea

E weekend,e sambata inainte de Pastele catolic si de Florii si cred ca e potrivit sa postez o…poveste,de fapt cateva fragmente din povestea:

Palatul de cleştar,
de Barbu Ştefănescu-Delavrancea

skycastelCam pe la începutul vremilor, până unde praştia minţii nu azvârle, se povesteşte, aşa, ca din scorneală, că omul era croit din alte foarfeci şi cioplit din altă bardă.

Tot cu mâini şi cu picioare era şi pe-atunci, tot cu ochi şi cu urechi, tot cu nasul deasupra gurii şi cu călcâiele la spate, dar de învârtea copacul smuls din rădăcină şi mi-ţi izbea la mir leii pustiilor, dihăniile cădeau tumba, cu labele în sus, marghiolindu-se a moarte.

Apele curgeau la vale şi munţii se ridicau în sus. Nu se pomeneau flori pe cer şi stele pe pământ — ca pe la pârdalnicii noştri de stihari —, dar multe nu erau aşa după cum sunt.

Împăraţii de mureau în luptă de buzdugan, bine, iar de nu, li se uitau de zile. Numai dacă barba le mătura ţărâna la nouă coţi în urmă, chemau pe unul din feciori, pe cel mai viteaz şi mai cu minte, şi-i dăruiau naframa, inelul, paloşul, stema şi gonaciul, ca să poată împărăţi şi război în locul lor.

Apărarea şi dreptatea atârnau de tăişul paloşului. Cu mintea cântăreau şi hotărau, iar cu paloşul împărţeau. Şi spun unii că pe atunci mergea mai bine cu minte dreaptă şi fără de legi, decât, ca în zilele noastre, cu legi drepte şi cu minte strâmbă.

Pe-aşa vremuri se zice că ar fi văcuit împăratul cu stema ruptă din soare, în cel mai frumos palat de cleştar şi peste cel mai înţelept şi mai viteaz norod.

Dar cât era de mare şi de vestit, că se dusese vestea până unde pământul e drob şi piftie, de-a surda îi fură toate.

Într-o sfântă de vineri, cam pe la chindii, numai ce i se păru că stema din cununa împărătească se umflă şi creşte, creşte, ba cât oul de gâscă, ba cât un boşar, şi-i îndoi grumajii, şi-l plecă la pământ. Înfricoşat, împăratul se luptă ce se luptă cu namila de diamant, iar la urma urmei căzu cu faţa în jos, podidindu-l un plâns de foc.

………………………………

N-apucă să-şi vie în fire sora împăratului, că strălucirea camerei de diamant îi luă ochii cu sclipirile de toate feţele.

Când se trezi, se feri în lături. Lângă uşă, trei femei, în cătuşe şi priponite la zid de trei belciuge groase. Cea dintâi ar fi fost frumoasă de n-ar fi zâmbit şi n-ar fi mişcat gura necontenit, clevetind fără noimă. A doua bolboşea ochii săi verzurii, scăpărând scântei de mânie. A treia, groasă ca o butie, rumenă şi voinică, şi tot semăna, ca o soră bună, cu celelalte două costelive şi piţigăiate.

— Domniţă, ce mai e pe lumea de pe tărâmul vostru? nici-o ceartă? nici-o ocară?

— Domniţă, te-aş face praf şi fărâme dacă nu m-aş teme că n-aş mai avea pe cine urî!

— Domniţă, de când v-am părăsit, nu mai e pui de om fericit! Aşa ziseră pe rând cele trei surori: Zavistia, Pizma şi Prostia. Sora împăratului se simţi, o clipă, rea, cum nu mai fusese, cu o mâncărime în vârful limbii şi proastă ca un buştean.

Lângă ele sta una neclintită, senină, pe gânduri, cu privirea dulce şi fără pic de amăgire.

Numai ea, dintre toate, era slobodă. Şi, din privire, socotea, osândea şi ierta. Alta nu putea fi decât Înţelepciunea.

De-a dreptul la ea se duse sora împăratului şi-i dădu în genunchi, îi sărută mâna dreaptă, o puse la frunte, apoi îi zise:

— Tu, care eşti mai frumoasă ca revărsatul zorilor, mai dulce ca laptele îndoit cu miere din faguri, mai blândă ca mielul de trei zile şi, după Atotţiitorul, cea mai adâncă la înţeles, tu ştii de ce şi cine m-a trimis pe acest tărâm. Povăţuieşte-mă, îndurătoareo, ca să pot mângâia zilele tulburate ale împăratului cu stema ruptă din soare.

— Spune viteazului bătrân că, trecând pe lângă toate patimile, la hotarul nebuniei, ai dat de Înţelepciune. Şi spune-i că l-au ajuns zilele, că dacă stema îl apasă aşa de greu, nici nu se măreşte, nici se micşorează, ci-l apasă, aşa cum atârnă şi el de greu pe perina de pe scaunul împărăţiei. Şi spune-i că, neavând copil de parte bărbătească, să cunune pe una din fete cu flăcăul care, zicând din fluier, îi va preface părul în inele de aur, cu flăcăul care se înveleşte cu cerul şi doreşte mai mult ca fiecine din toată împărăţia. Acestuia să-i dea năframa, inelul, paloşul, gonaciul şi stema.

…………………….

Când împăratul auzi cuvântul Înţelepciunii, puse de răscoli domnia în cruciş şi în curmeziş, doar de-o afla pe cel ce ar dori mai mult ca fiecine, cât, cu dorul şi cu cântecul, să poleiască cosiţele unei domniţe de-a sale şi să se vrednicească de scaunul împărăţiei.

Într-o zi, cam pe înserate, cercetaşii domniei, rupţi de oboseală, pe malul unui râuleţ ce şerpuia ca o fâşie de argint, deteră peste un voinic cu pletele revărsate, ce zicea din fluier de te slăvea.

— Ce doreşti, voinice, grăi ceauşul împărătesc, ce doreşti tu după pofta inimii?

— Cinstiţi boieri, alt nimic, să trăiesc, să cânt, să mor… N-apucă să sfârşească bine cuvintele, şi se zăriră câţiva călăreţi, gonind năuci de înghiţeau poştiile.

— Staţi, zise unul dintre ei, să-mi luaţi pe-acest băiat şi drept la scaunul împărăţiei să mi-l duceţi.

Bietul băiat se împotrivi: „Ba că nu merg, ba că n-am furat nimic, păcatele mele…” Dar n-avu ce face.

Când ajunseră în faţa palatului, tot norodul era de faţă cu mănuchiuri de flori. Buciumaşii, fluierarii şi surlaşii sunau ca de alai mare. Şi cu toţii se ploconeau la flăcăiandrul cu coama neagră şi lucie ca păcura.

Pe scările palatului, împăratul, rezemat pe toiag, aştepta voios şi, de cum zări pe flăcău, îi sări de gât, sărutându-l şi pe-o parte, şi pe alta.

— Tu eşti dorul nevinovat, zise împăratul, prin barba albă ce i se lungise până la pământ, alesul Înţelepciunii şi al meu, hai de-ţi vezi mireasa şi să domneşti pe scaunul pe care am domnit şi eu.

Dar, în clipa când împăratul vroi să binecuvinteze pe noii stăpânitori ai domniei, cerul se întunecă, norii se posomorâră, cutreierând pacea văzduhului. Vânturile porniră bătaie oarbă, făcând una cu pământul copacii neclintiţi de veacuri întregi. Un potop de ploaie se sparse din culmea întunecimii şi împrăştie, care pe unde înnemerea, mulţimea norodului.

Împăratul şi adunarea înmărmuriră; palatul de cleştar se clăti pe temelie; cutremurul zgudui pământul; mesele, jeţurile şi policandrele căzură zdrobite pe pardoseală; oamenii nu se mai cumpăniră pe picioare.

Împăratul, trezit de spaimă şi de mânie, strigă către soră-sa cea mai mare:

— Muiere, ce e asta? Ce-ai făcut cu cheile patimilor? Un’ ţi-ai uitat minţile să-ţi fi uitat oasele!

Cuvântul lui se înecă într-un vuiet de cutremur. Geamlâcul şi uşile se zguduiră şi săriră din ţâţâni. Tavanul se crăpă drept în două. Pe uşi şi pe ferestre se năpustiră nişte femei despletite, care vărsau, pe nări şi pe gură, fum şi pară de pucioasă. Răcnind ca fiarele, ele aruncară la pământ pe toţi cei de faţă… Şi peste trupurile lor întinseră dansul patimilor…

La o nouă zbuciumare, pământul se despică în două. Palatul de cleştar, trosnind, se porni şi se făcu nevăzut într-o prăpastie fără fund.

Mânia, Furia şi Nebunia, şi după ele altele, plecară vârtej în alte părţi ale lumii acesteia.

Iar la urma urmelor, tocmai la coadă, Prostia, rumenă şi voinică, se târa mulţumită, de-a înboulea… Dar ce-i păsa?… Ca ea nu era nimenea. Şi, la dreptul lui Dumnezeu vorbind, nici una din celelalte, de-atunci şi până azi, n-a sălăşluit mai fericit în mai multe capete omeneşti.

Barbu Ştefănescu Delavrancea (11 aprilie 1858, Bucureşti; † 29 aprilie 1918, Iaşi) a fost un scriitor, orator şi avocat român, Membru al Academiei Române şi primar al Capitalei. Este tatăl pianistei şi scriitoarei Cella Delavrancea, precum şi al arhitectei Henrieta (Riri) Delavrancea, una dintre primele femei-arhitect din România.

33 Responses to Palatul de cleştar,Barbu Ştefănescu-Delavrancea

 1. i.o.flavius says:

  Servus!
  Super indemnul tau de a citi… Iar Palatul de cristal al lui Delavrancea chiar este de citit, tot…
  Multumesc
  Cele bune!

 2. Servus,Flavius!
  E cam lunga povestea,dar merita citita.mie mi-a facut placere sa o citesc si cred ca avem de invatat ceva,mai ales unii dintre noi.
  O duminica de Florii minunata!

 3. myky says:

  O povestire frumoasa mia facut o mare placere sa am ocazia de a o citi………Si vreau sa multumesk si doamnei mele de limba si literatura romana pentru recomandare

 4. Si mie mi-a placut povestirea si m-am mirat ca n-am citit-o decat acum cateva luni.
  E frumos din partea ta ca-i multumesti doamnei profesoare de romana,cred ca e foarte indragita de elevii ei.
  Vacanta placuta si sa citesti si alte povestiri! 🙂

 5. roxy says:

  bah „Palatul de clestar„….nu „Palatul de cristal„:-))

 6. Se mai intampla sa si gresim,nu-i chiar asa de grav sa spui „cristal” in loc de ‘clestar”.Important e sa stii despre ce e vorba.

 7. Laurentiu says:

  pe mine ma pus profa de romana sa o citesk si sa fak minim trei idei principale si nu stiu ce sa scriu:((:((

 8. Citeste povestea cu atentie si vei stii care-s ideile principale.Eu n-am timp acum s-o recitesc ,nu stiu prea bine povestea.
  vacanta placuta!

 9. AnNa! says:

  Mersi mult pentru postare;) .. Imi trebuia la romana :)) Am scris doua pagini X(

 10. cristina says:

  e foarte frumoasa .Te prinde parca intr-o mantie si te afunda in inima ei

 11. cristina says:

  de nu mai te poti dezlipi de ecran

 12. Iti multumesc si eu.Ma bucur ca a fost de folos.
  Un An Nou mai bun!bafta la scoala!

 13. Multumesc.Cateodata e minunat sa ne cufundam in lumea basmelor.
  La multi ani!

 14. Cred ca am s-o recitesc .

 15. andreea says:

  pai…destul de frumoasa:):D:D:D

 16. E frumoasa ca orice poveste cu printese. 🙂

 17. crysty says:

  e urat asta nu e cemi trebe:((:P

 18. crysty says:

  sunteti tocilari =))

 19. boss says:

  sunteti niste tocilari

 20. N-am stiut ca cine citeste povesti e un tocilar.

 21. boss says:

  Mie mia trebuit la ora de romana si ce daca daca nu facea povestea asta stupida nu mai era nevoie sa o citesc.Dupa ce ca e urata mai e si lunga trb sa fi un fraier sa iti placa povestea asta.

 22. Sunt de acord cu tine.ce ne facem cand avem de citit romane?

 23. Anonim says:

  sunteti niste fraieri toti

 24. K!dUTuL says:

  Cum sa scriem frate atata eu mai tai din ele dale draq:):P id meu e :kidu.boss!!@!@!!

 25. vai frate da cita ie
  Io am cerut doar rezumatu nu toata
  Astia nu stiu ce e ala rezumat
  emailul meu e cecalaca mihaelaandreea

 26. vai ce mare e
  io nu o scriu toata asta
  si ori cum am ami cerut un rezumat
  idu meu deea_emo 21

 27. MisaChii says:

  Eu a trebuit sa fac un rezumat, foarte frumoasa povestea, mai ales ca asta e prima care o citesc cu final nefericit….Mi-a luat o pagina, dar merita citita,chiar daca la altii nu le place!

 28. florentina says:

  Asta e rezumatul sau toata povestea ca eu am de facut rezumatul :-??

 29. Adina says:

  este bun rezumatul?????
  si sa stii florentina ca doar cel de sus este
  nu iti dai seama ca nu este dialog la un rezumat

 30. bosca alin says:

  care stie sa-mi spuna genul literar si specia literara

 31. Andrey says:

  Maaa eu vr rezumat

 32. Andrey says:

  E toata …
  :))) Imi creste barba si mustati pana o citesc … mie mie sila sa cit pe facebook

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s