Republica Moldova sărbătoreşte azi „Limba noastră”

Limba noastră este o sărbătoare care are loc în Republica Moldova în fiecare an, începând cu 1989, la data de 31 august.

Istoria sărbătorii „Limba Noastră” începe cu procesul desprinderii de Uniunea Sovietică şi emanciparea poporului din stânga Prutului, proces început sfârşitul anilor 80 cu decretarea limbii române ca limbă de stat şi trecerea la grafia latină. Acest lucru a fost decis de sute de mii de oameni, aflaţi la 27 august 1989, în Piaţa Marii Adunări Naţionale din capitală.

Limba noastră-i o comoară
În adîncuri înfundată,
Un şirag de piatră rară
Pe moşie revărsată.

Limba noastră-i foc, ce arde
Într-un neam, ce fără veste
S-a trezit din somn de moarte,
Ca viteazul din poveste.

Limba noastră-i frunză verde,
Zbuciumul din codrii veşnici,
Nistrul lin, ce-n valuri pierde
Ai luceferilor sfeşnici.

Limba noastră-i limbă sfîntă,
Limba vechilor cazanii,
Care-o plîng şi care-o cîntă
Pe la vatra lor ţăranii.

Răsări-va o comoară
În adîncuri înfundată,
Un şirag de piatră rară
Pe moşie revărsată.

„Limba noastră” este o poezie scrisă de Alexei Mateevici (1888-1917), cuprinzînd patru strofe de cîte 12 versuri. Poezia este un elogiu adus limbii române (fără ca numele limbii să apară explicit) şi un îndemn pentru preţuirea ei.

Din anul 1994 o parte din poezie, reorganizată sub forma a cinci strofe de cîte patru versuri, a fost aleasă ca imn naţional al Republicii Moldova, pe o melodie compusă de Alexandru Cristea (1890-1942). Înainte de stabilirea acestui imn, Republica Moldova a avut pentru cîţiva ani acelaşi imn de stat ca România, cîntecul „Deşteaptă-te, române!”.

sursa

Femeia din China care trage o masina (video)