Constantin Galeriu, duhovnic al Ortodoxiei române

Constantin Galeriu (21 noiembrie 1918, Răcătău, Bacău – † 10 august 2003, Bucureşti) a fost unul dintre cei mai importanţi duhovnici ai Ortodoxiei române, preot şi profesor de teologie.

În vara lui 1989, este atacat pe la miezul noptii de 8 spre 9 iulie, legat şi bătut întreaga noapte. Pretextul ar fi fost – chipurile – banii, dar de fapt se căutau manuscrise recente de-ale părintelui, ‘scrieri subversive împotriva guvernului’ (ca şi cum spiritualitatea şi teologia dansului ar fi avut ceva de a face cu ordinea sociala şi politică!…). „Am fost martorul personal, alături de întreaga Biserica Sf. Silvestru, a modului exemplar în care părintele s-a raportat ulterior, cu milă şi înţelegere infinită faţă de agresorii săi. «Sărmanii de ei… îmi era milă de ei că îşi fac păcate…». Mi se pare o datorie de suflet să reamintesc, chiar în puţine cuvinte purtarea părintelui, care se cheltuia pe sine însuşi, până târziu în noapte, pentru binele celor care apelau la ajutorul său. Nu de puţine ori se descălţa pe străzile Bucureştiului şi venea desculţ acasă, pentru a-şi dărui pantofii sărmanilor. Am cunoscut un sfânt în viaţă care, desigur, cu cea mai sinceră modestie ar fi refuzat acest calificativ, pe care însă Dumnezeu i-l oferă cu bucurie casnicilor Săi.”

Predici audio cu Parintele Constantin Galeriu

21 noiembrie,Intrarea Maicii Domnului in Biserica

Intrarea în Templul legii a Doamnei de Dumnezeu Născătoarei a pricinuit ortodocşilor creştini praznic minunat şi a toată lumea. Fiindcă s-a făcut aceasta într-un chip minunat şi este înainte-mergătoare a marii şi minunatei taine a întrupării Cuvântului lui Dumnezeu, care avea a se face în lume prin mijlocirea Născătoarei de Dumnezeu. Deci praznicul Intrării s-a început din pricina aceasta: Ana cea pururea pomenită, fiindcă mai toată viaţa a petrecut-o stearpă fără să nască prunc, ruga împreuna cu bărbatul său Ioachim pe Stăpânul firii, ca să le dăruiască lor prunc, şi făgăduindu-se ca, dacă vor câştiga dorirea, îndată vor afierosi lui Dumnezeu pe pruncul cel născut. Şi aşa a născut pe ceea ce s-a făcut pricina mântuirii neamului omenesc, pe împăcătoarea şi împrietenitoarea lui Dumnezeu cu oamenii, pe pricina înnoirii de a doua oară a lui Adam cel căzut şi a sculării şi a îndumnezeirii lui, pe Preasfânta Stăpână de Dumnezeu Născătoare Maria.

Când a fost de trei ani, au luat-o părinţii ei şi au adus-o pe ea în ziua de astăzi în Templu. Şi plinindu-şi făgăduinţa au afierosit pe fiica lor lui Dumnezeu celui ce le-a dăruit-o; şi au dat-o pe ea preoţilor şi mai ales lui Zaharia, arhiereului celui de atunci. Acesta luând-o pe ea, a adus-o în cele mai dinăuntru ale Templului, unde numai singur arhiereul o dată pe an intra. Şi aceasta a făcut-o după voinţa lui Dumnezeu Celui ce după puţin avea a Se naşte dintr-însa spre îndreptarea şi mântuirea lumii. Deci acolo a rămas Fecioara doisprezece ani, cu rară cuviinţă, hrănită cu hrană cerească de către Arhanghelul Gavriil. Învrednicindu-se şi dumnezeieştii arătări, până ce s-a apropiat vremea dumnezeieştii Bunei Vestiri şi a descoperirilor celor cereşti şi mai presus de fire care i s-au arătat ei. Că a binevoit Dumnezeu a Se întrupa dintr-însa pentru iubirea de oameni, ca să înnoiască de a doua oară lumea cea stricată prin păcat. Atunci Născătoarea de Dumnezeu, ieşind din Sfintele Sfintelor, a fost dată lui Iosif logodnicului, ca acela să-i fie păzitor şi martor al fecioriei ei şi ca să slujească, atât la naşterea ei cea mai presus de fire, cât şi la fuga ei cea în Egipt şi la întoarcerea cea de acolo în pământul lui Israel.

Pr. Savatie Bastovoi – Predica la Intrarea Maicii Domnului in Biserica

sursa:Calendar ortodox

Ziua Mondială a Televiziunii, 21 noiembrie

Adunarea Generala ONU a proclamat, în 1996, ziua de 21 noiembrie drept Zi mondială a televiziunii, marcând data la care, în 1996, a avut loc la ONU primul Forum Mondial al Televiziunii.

Statele au fost invitate să sărbătorească această zi prin încurajarea schimburilor globale de programe de televiziune despre subiecte precum pacea, securitatea, dezvoltarea economică şi socială şi schimburile culturale (rezolutia 51/205/ 17 decembrie).
sursa

21 noiembrie,Ziua Mondiala a Salutului

21 noiembrie, Ziua Mondiala a Salutului (initiata în 1973 de catre fratii Brian si Michael Mc Cormack din S.U.A.).
Oricine poate participa doar prin a saluta 10 persoane. „Ziua” vrea să demonstreze importanţa comunicării personale pentru menţinerea păcii. Ziua mondială a salutului a fost iniţiată ca răspuns la conflictul dintre Egipt şi Israel din toamna anului 1973.