La multi ani Romania!La multi ani romani!


 

Întai Decembrie este Ziua Nationalã a României, potrivit Constitutiei din 2003, articolul 12, alineatul 2. Aceastã zi a fost adoptatã anterior, prin Legea nr. 10 din 31 iulie 1990, promulgatã de presedintele Ion Iliescu si publicatã în Monitorul Oficial nr. 95 din 1 august 1990, fiind o sãrbãtoare publicã a României. 1 Decembrie 1918, Adunarea Nationalã de la Alba Iulia, constituitã din 1228 delegati, si sprijinitã de peste 100.000 de persoane adunate la eveniment din toate colturile Ardealului si Banatului, a adoptat o Rezolutiune care consfinteste unirea tuturor românilor din Transilvania, întreg Banatul (cuprins între râurile Mures, Tisa si Dunãre) si Tara Ungureascã (Crisana, Sãtmar si Maramures).

Rezolutia votatã de Marea Adunare Nationalã, proclama:

1. Deplinã libertate nationalã pentru toate popoarele conlocuitoare. Fiecare popor se va instrui, administra si judeca în limba sa proprie prin indivizi din sânul sãu si fiecare popor va primi drept de reprezentare în corpurile legiuitoare si la guvernarea tãrii în proportie cu numãrul indivizilor ce-l alcãtuiesc.

2. Egalã îndreptãtire si deplinã libertate autonomã confesionalã pentru toate confesiunile din Stat.

3. Înfãptuirea desãvârsitã a unui regim curat democratic pe toate tãrâmurile vietii publice. Votul obstesc, direct, egal, secret, pe comune, în mod proportional, pentru ambele sexe, în vârstã de 21 de ani la reprezentarea în comune, judete ori parlament. 4. Desãvârsitã libertate de presã, asociere si întrunire, libera propagandã a tuturor gândurilor omenesti.

5. Reforma agrarã radicalã. Se va face conscrierea tuturor proprietãtilor, în special a proprietãtilor mari. În baza acestei conscrieri, desfiintând fidei-comisele si în temeiul dreptului de a micsora dupã trebuintã latifundiile, i se va face posibil tãranului sã-si creeze o proprietate (arãtor, pãsune, pãdure) cel putin atât cât o sã poatã munci el si familia lui. Principiul conducãtor al acestei politici agrare e pe de o parte promovarea nivelãrii sociale, pe de altã parte, potentarea productiunii.

6. Muncitorimei industriale i se asigurã aceleasi drepturi si avantagii, care sunt legiferate în cele mai avansate state industriale din Apus. Legea Unirii a fost ratificatã prin Decretul-Lege No. 3631 din 11 decembrie 1918 de cãtre regele Ferdinand I si votatã de Adunarea Deputatilor în sedinta din 29 decembrie 1919, în unanimitate.

770px-alba_iulia_resolutionbucurest