Din istoria zilei de 4 decembrie

calendar_december_300

*1769: A incetat din viata Constantin Mavrocordat

Constantin Mavrocordat, în mai multe rânduri domn al Tãrii Românesti si al Moldovei; în timpul domniei sale s–au realizat o serie de reforme ce au dus la modernizarea statului, dar si la un avânt deosebit al culturii: cea mai veche colectie de documente românesti, datând din anul 1741, a fost tipãritã la îndemnul si cu sprijinul domnitorului.

* 1855: A fost inauguratã „Scoala de micã chirurgie” la Spitalul Mihai Vodã din Bucuresti

* 1864: Domnitorul Alexandru Ioan Cuza (1859-1866) a promulgat Codul Penal, alcãtuit dupã modelul Codului Penal francez si al Codului Penal prusac, având la bazã si unele legi penale autohtone.

* 1987: A incetat din viata Constantin Noica, filozof si eseist, mentor spiritual al unor intelectuali români, membru post–mortem al Academiei Române („Sentimentul românesc al fiintei”, „Eminescu sau gânduri despre omul deplin în cultura românã” (n. 25 iulie 1909) .

* 2004: A incetat din viata Teo Peter, basist al trupei Compact,ucis de un puscas marin american intr-un accident de masina.