„Femeie nu te naşti, ci devii”. Simone de Beauvoir

Update: “Terorismul intelectual” de Jean Sevillia, ed.Humanitas, 2007.

Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre and Che Guevara , Havane , 1960

Graves of Sartre and Beauvoir

Simone de Beauvoir (9 ianuarie 1908 – 14 aprilie 1986) a fost o eseistă, scriitoare (Premiul Goncourt 1954), şi în acelaşi timp o figură de marcă a existenţialismului şi a feminismului în Franţa, militantă a mişcării intelectuale contestatare de după război.

Născută într-o familie burgheză şi catolică, adoptă ateismul încă din adolescenţă, hotărându-se să-şi dedice viaţa scrisului şi studiului. Îl întâlneşte pe Jean-Paul Sartre, cu care va lega pe parcursul întregii vieţi o relaţie de iubire şi prietenie devenită legendară.

Alături de Jean-Paul Sartre, va construi proiectul existenţialist, deopotrivă etic, filozofic şi literar, al intelectualului angajat. Militează public alături de acesta, criticând poziţia Franţei în conflictul din Algeria şi manifestându-se în general împotriva colonialismului anacronic şi a oricărei opresiuni colective sau individuale.

În 1949 apare faimoasa sa lucrare Le Deuxième sexe (Al doilea sex), în care e descrisă cu splendida acribie argumentativă o istorie a opresiunii feminine de-a lungul secolelor şi o tipologie a caracterelor deformate astfel de o tradiţie milenară. Tratatul, considerat o biblie a feminismului, porneşte de la principiile existenţiale asupra contingenţei şi libertăţii expuse în cartea lui Sartre, Fiinţa şi neantul.

Respingând mitul pios şi rizibil al „eternului feminin”, ideea unei „naturi” feminine ca esenţă imuabilă şi eternă, statuează celebrele cuvinte: „Femeie nu te naşti, ci devii”.

Trupul său va fi îngropat în cimitirul Montparnasse, alături de cel al lui Sartre.

Interviu din 13.02.1970 despre volumul „La Vieillesse” (subtitrare în română)