Romanii sunt alaturi de mineri

436px-good_samaritan_watts

Update:Liana Stanciu: «Sa o ajutam pe Sonia sa zambeasca»

Cu toate ca traim într-o lume în care violenţa este preţuită mai mult decît compasiunea,dupa tragedia din Petrila am vazut ca romanii sunt alaturi de mineri si familiile celor care au pierit.Am vazut compasiune si solidaritate,atat in reportajele si emisiunile TV,cat si in media scrisa.Chiar si in blogul meu de suflet au fost oameni care si-au aratat compasiunea,sentimentul de înţelegere si de compătimire faţă de suferinţele si nenorocirile cuiva.

In urma acestei tragedii s-a aflat cum se traieste in Valea Jiului,conditiile in care lucreaza minerii,dar si cat de uniti sunt minerii.
Mi-am amintit despre perioada cand Valea Jiului a fost declarata zona defavorizata (ca si  Hunedoara si multe alte zone monoindustriale din Romania).
Oare cate firme dintre cele care au beneficiat de facilitatile de zona defavorizata au facut investitii si au angajat disponibilizati si someri.
Cei care stiu mai multe ar trebui sa aiba curajul si sa spuna,acum e momentul!
Pentru societăţile comerciale cu capital social majoritar privat, persoane juridice române, precum şi pentru întreprinzătorii particulari sau asociaţiile familiale,autorizate conform Decretului-lege nr. 54/1990 privind organizarea şi desfăşurarea unor activităţi economice pe baza liberei iniţiative, care îşi au sediul şi îşi desfăşoară activitatea în zona defavorizată, se acordă, pentru investiţiile nou-create, următoarele facilităţi:

a) scutirea de la plata:

– taxelor vamale şi a taxei pe valoarea adăugată pentru maşinile, utilajele,instalaţiile, echipamentele, mijloacele de transport, alte bunuri amortizabile, care se importă în vederea efectuării de investiţii în zonă;
– taxei pe valoarea adăugată pentru maşinile, utilajele, instalaţiile, echipamentele, mijloacele de transport, alte bunuri amortizabile, produse în ţară în vederea efectuării

şi derulării de investiţii în zonă;

b) restituirea taxelor vamale pentru materiile prime, piesele de schimb şi/sau componentele importate, necesare pentru realizarea producţiei proprii în zonă;
c) scutirea de la plata impozitului pe profit pe durata de existenţă a zonei defavorizate;
d) scutirea de la plata taxelor percepute pentru modificarea destinaţiei sau pentru scoaterea din circuitul agricol a unor terenuri destinate realizării investiţiei;
e) acordarea, cu prioritate, din Fondul special de dezvoltare aflat la dispoziţia Guvernului, constituit potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/1997 privind
destinaţia sumelor încasate de Fondul Proprietăţii de Stat în cadrul procesului de
privatizare a societăţilor comerciale la care statul este acţionar, a unor sume pentru:
– stimularea activităţii de export al produselor finite şi/sau al serviciilor industriale,după caz;
– garantarea creditelor externe, în limita unui plafon anual stabilit de Ministerul Finanţelor;

– finanţarea unor programe speciale, aprobate prin hotărâre a Guvernului;

– finanţarea proiectelor de investiţii ale societăţilor comerciale prin coparticiparea
statului la capitalul social.